Skattekonsekvens

Idag sker investeringar i allt större utsträckning över landsgränserna. Utgå från att det finns en skattefråga som ska beaktas vid varje transaktion. Utländska skatteregler är komplicerade och förändringar sker kontinuerligt. 

 Bild_varuhandel.png

Genom att låta Moms Finans specialister utreda skattekonsekvensen i relation till dina olika investeringsalternativ säkerställer du att ärendet bearbetas ur skattesynpunkt specifikt utifrån aktuellt lands skattelag. 

Bild_varuhandel_2.png

På så sätt undviker du risker som exempelvis förlust av avdrag för ingående moms och straffavgifter på försenade deklarationer i de fall din transaktion räknas som skattepliktig omsättning i annat land (och du skulle ha registrerat dig för moms i aktuellt land innan du genomförde transaktionen). 

Exempel  

-          Varuflöden över gränserna
-          Export frågor
-          Fastighetstjänster
-          Försäljning inom landet
-          Handel med länder utanför EU
-          Importfrågor
-          Införselmoms
-          Försäljning av tjänster
-          E-handel
-          Lagerfrågor
-          Transitlager
-          Trepartshandel
-          Utredning inför momsregistrering

© 1996-2021 Moms Finans Sweden AB. Alla rättigheter reserverade – info@momsfinans.se