Redovisningsrutiner och rapporter

Momsarbetet hamnar sällan i fokus och rutiner och rapporter anpassas och utarbetas ofta efter den enskilda handläggaren. Det är inte ovanligt att flera avdelningar inom samma företag arbetar på olika sätt och med helt skilda lösningar och varianter på rapporter för liknande arbete.

I större koncerner där man har dotterbolag och filialer i olika länder läggs momsarbetet ut som en extra uppgift på anställda med lokal anknytning. Vår erfarenhet av sådana lösningar är att de med tiden innebär ett risktagande. Har ett företag för många parter engagerade kan brister uppstå i ansvarsfördelningen och förståelsen för hanteringen av momssituationen inom organisationen.  Medarbetare som tilldelats uppgiften får kanske med tiden mer uppgifter och tillgänglig arbetstid och fokus på momsarbetet avtar. Har man otur så kan detta leda till extra kostnader som t ex missade deadlines och förlust av avdragsrätt med påföljande externa kringkostnader.

Trots lokala krav och skillnader mellan länder så finns det gemensamma nämnare för momsredovisning utomlands. Moms Finans effektiviserar, koordinerar och samordnar era rutiner och rapporter för att finna den mest effektiva lösningen. 

© 1996-2021 Moms Finans Sweden AB. Alla rättigheter reserverade – info@momsfinans.se