Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning är en rapport över den momsfria försäljningen av varor och tjänster till köpare inom Europeiska Unionen samt överföringar av varor till den egna verksamheten inom EU. Huvudregeln säger att periodisk sammanställning ska lämnas för varor varje kalendermånad och för tjänster varje kvartal. Säljer du både varor och tjänster så ska du redovisa detta varje kalendermånad. Trots EU’s gemensamma riktlinjer så kan den periodiska sammanställningen skilja sig åt i vad som ska redovisas beroende på land. Det finns länder där man redovisar både inköp och försäljning inom EU på samma blankett.

Om ni har angivit ogiltiga VAT nummer i er periodiska redovisning så märks detta relativt snart då myndigheten kontrollerar dessa och skickar ut brev om felaktiga uppgifter. Skulle ni missa att redovisa periodisk sammanställning så kan ni få straffavgifter från myndigheterna även om ni inte har varit skyldiga dem pengar.

Önskar Ni hjälp med detta, kontakta oss.

© 1996-2021 Moms Finans Sweden AB. Alla rättigheter reserverade – info@momsfinans.se