EU-MOMS momssatser och valutor

EU har en rad grundregler för moms (mervärdesskatt) men hur de tillämpas varierar från land till land. Moms måste man betala i hela EU, men medlemsländerna bestämmer sina skattesatser själva. Skattesatserna framgår av tabellen. Förändingar sker regelbundet. 

Några länder får tillämpa särskilda skattesatser på vissa varor och tjänster. 

En del länder har en reducerad skattesats under 5 procent för vissa varor och tjänster. Den kallas ibland superreducerad moms. I Spanien är det exempelvis 4 procent moms på tjänster som gäller underhåll och anpassning av transportmedel för personer med funktionsnedsättning.


Om du är en EU-baserad näringsidkare måste du i de flesta fall ta ut moms för din försäljning (utgående moms) och betala moms på dina inköp i EU (ingående moms).

För export till länder utanför EU ska du inte ta ut någon moms. I stället betalas momsen i importlandet. Du måste kunna visa att varan har exporterats till ett land utanför EU


© 1996-2021 Moms Finans Sweden AB. Alla rättigheter reserverade – info@momsfinans.se