Momsregistrering

En omsättning av varor och tjänster i andra länder leder ofta till momsregistreringsplikt i landet. Även om momsreglerna inom EU underlättar handeln och redovisningen av momsen så finns det fortfarande lokala skillnader i varje land som kan vara bra att känna till. Det finns en mängd olika varianter beroende på vilken produkt man köper och säljer och hur man går tillväga. Att köpa varor i ett annat land och att sedan sälja och leverera det inom landet leder i princip alltid till momsregistrering. Säljer du varor över internet till både företag och privatpersoner så måste du också här registrera dig för moms.

Det bästa är att göra en utredning av varuflödet innan ni startar upp verksamheten. På så sätt undviker man förlust av ingående moms och straffavgifter på försenade deklarationer som måste redovisas i efterhand.

Vid en momsregistrering måste en rad olika handlingar skickas till myndigheten och blanketter måste fyllas i. Ni förser oss med underlag och vi tar hand om hela processen åt er. Vi sköter kontakten med myndigheten och svarar på deras frågor samt tar hand om övrig korrespondens åt er mot myndigheten.

När registreringen väl har gått igenom och ni har fått ert momsregistrerings nummer så sätter vi ihop en redovisningsplan tillsammans med er och förbereder mallar och rutiner för att på bästa sätt hjälpa er med följande momsredovisnings arbete.

Vi bevakar momsprocesserna inom Europa och utanför och ser till att ni får ta del av de förändringar som sker utomlands och som kan påverka er verksamhet.

Kontakta Moms Finans så hjälper vi dig!

info@momsfinans.se

+46(0)660-21 16 80

© 1996-2021 Moms Finans Sweden AB. Alla rättigheter reserverade – info@momsfinans.se