Deadlines momsåtervinning

  1. Återbetalningsansökan för företag inom Europeiska Unionen till länder inom Europeiska Unionen, skall i enlighet med Direktiv 2008/9/EG, på elektronisk väg, lämnas in till skallemyndigheten i etableringsmedlemsstaten senast den 30 september kalenderåret efter återbetalningsperioden.
     
  2. Återbetalningsansökan för företag utanför Europeiska Unionen till länder innanför Europeiska Unionen skall lämnas in till skattemyndigheten i återbetalande medlemsstat, i enlighet med Rådets trettonde direktiv 86/560/EEG originalpappersformat, senast den 30 juni kalenderåret efter återbetalningsperioden.
     
  3. Återbetalningsansökan för företag inom Europeiska Unionen till länder utanför Europeiska Unionen skall lämnas in i enlighet med återbetalningslandets nationella lagstiftning. För exempelvis Island, Monaco, Norge och Schweiz gäller att ansökan ska sändas till skattemyndigheten i respektive land senast den 30e juni året efter återbetalningsperioden.

© 1996-2021 Moms Finans Sweden AB. Alla rättigheter reserverade – info@momsfinans.se