Ansökningsprocess momsåtervinning

Återbetalningsansökanansökningsprocess

  1. Från och med 1 januari 2010 sker momsåtervinningsansökningar inom Europeiska Unionen i elektroniskt form via skattemyndighets hemsida i det aktuella landet i enlighet med Direktiv 2008/9/EG. Moms Finans har gjort ansökningar i flertalet utländska e-tjänstportaler kontakta Moms Finans så får Du veta mer!
     
  2. För företag etablerade utanför Europeiska Unionen i s.k. tredjeland och som ansöker om momsåtervinning från länder innanför Europeiska Unionen, gäller fortsatt samma process i originalpappersformat, i enlighet med Rådets trettonde direktiv 86/560/EEG.
     
  3. Företag etablerade inom Europeiska Unionen som ansöker om momsåtervinning från länder utanför Europeiska Unionen, från s.k. tredjeland, så gäller fortsatt process i originalpappersformat, i enlighet med nationell lagstiftning. Exempelvis ett Danskt företag som söker återbetalning av moms från Norge- Norsk merverdiavgiftslov där tillhörande föreskrifter gäller.

 

När vi tar hand om era momsåtervinningsansökningar så tar vi hand om all administration och kommunikation med skatteverken utomlands och ni slipper bevaka och följa upp beslut och eventuella avslag. Ni får full kontroll på era ansökningar med hjälp av våra rapporter.

© 1996-2021 Moms Finans Sweden AB. Alla rättigheter reserverade – info@momsfinans.se