Momsanalys

Med Moms Finans interaktiva analys svarar du på ett antal frågor som är relevanta för ditt verksamhetsområde. Vi tar sedan kontakt med dig för en översyn av din verksamhet ur skattesynpunkt. Kartläggningen är ett första steg för att tydliggöra er organisation och era behov ur ett momsperspektiv.

Analysen i praktiken

I analysen framkom att ett svenskt företag AB levererar maskiner till ett danskt företag AS.

Moms Finans kontaktar företaget och erhåller i en dialog med företag AB mer detaljerad information. Det visar sig att företag AB inte bara levererar utan även installerar maskiner på plats i Danmark.

Moms Finans tydliggör de lokala skattereglerna. Vilket i det här fallet är att företag AB ska registrera sig för moms i Danmark eftersom förehavandet anses som skattepliktig omsättning inom landet. Moms Finans redogör för ett kommande samarbete med registrering och löpande redovisning i Danmark.

© 1996-2021 Moms Finans Sweden AB. Alla rättigheter reserverade – info@momsfinans.se