Blandad verksamhet

En del företag bedriver verksamhet som till viss del är momsbefriad. Exempelvis ett hälsovårdsföretag där det finns legitimerade sjukgymnaster (momsbefriade) och massörer (momspliktiga). Då gäller speciella regler för ingående moms, det vill säga den moms som du ska få tillbaka av skatteverket. 

Saker du köper till den momspliktiga delen, till exempel olja till massörerna, får du dra av all ingående moms på och saker du köper till den momsbefriade delen får du inte dra av någon ingående moms. På sådant som inte hör till någon speciell del, exempelvis bokföringstjänster, måste du göra en fördelning av momsen efter hur mycket respektive del omsätter.

Om den momsfria delen står för 30 procent av intäkterna och den momspliktiga delen står för 70 procent, så får du dra av 70 procent av den ingående momsen på det som hör till båda delarna, i vårt fall bokföringstjänsterna.

Respektive dels omsättning är en vanlig fördelningsgrund. En annan kan vara lokalyta eller besökare till respektive område.

© 1996-2021 Moms Finans Sweden AB. Alla rättigheter reserverade – info@momsfinans.se