Moms

Moms är mervärdesskatt som vi betalar till staten när vi köper och säljer varor och tjänster. Som företagare blir du redovisningsskyldig för moms i det landet där du köper och säljer varor oavsett vilket land du agerar i både inom Europeiska Unionen och i andra länder utanför EU. 

© 1996-2021 Moms Finans Sweden AB. Alla rättigheter reserverade – info@momsfinans.se