Momsregistrering Sverige Moms Finans VAT Registration Sweden

 

E-handel till SVERIGE

 

SWEDISH E-COMMERCE

 

ehandel_moms_momsregistrering.png

 

Du behöver ingen fysisk närvaro i Sverige för att sälja till Sverige, du behöver inte etablera bolag i Sverige, däremot så behöver du ansöka om ett svenskt (SE) VAT nummer och lägga på svensk moms på din B2C försäljning när du nått tröskelvärdet i Sverige. Det kallas för utländsk etablerad momshandel, non-resident VAT Trading. 

Momsregistrering i Sverige och svenska momsdeklarationer handläggs av det lokala skattekontoret i Sverige. Ett utländskt bolag behandlas och förväntas agera likställt ett inhemskt svenskt företag. Det är därför av vikt att den som handhar administrationen kring momsregistrering i Sverige samt svenska momsdeklarationer är väl insatt i lokala regler, förordningar och direktiv.

Svensk momsregistrering

Momsregistrering i Sverige skall ske senast 14 dagar innan du börjar din verksamhet i Sverige. En utländsk företagare har rätt att i vissa fall frivilligt momsregistrera sig i Sverige. Momsregistrering i Sverige tar normalt 2-3 veckor. 

Svensk momsredovisning

Redovisningsperiod, månad eller kvartalsvis beror på den årliga omsättningen. Förutom momsdeklarationer kan företag vara skyldiga att lämna ytterligare information som Intrastatdeklarationer och EC Sales List (ECSL) periodiska sammanställningar.

Fakta SVERIGE

Landsförkortning Sverige: SE

Valuta i Sverige: Svensk krona, SEK

Moms i Sverige: MOMS, Mervärdesskatt

Momssatser i Sverige: 6%  12%  25%

Är Sverige medlem i EU: Ja

Format momsnummer i Sverige: SE 000000000001

 (12 siffror, de två sista siffrorna är alltid 01) 

e-handel moms kontakt 

Kontakta oss så hjälper vi dig!

info@momsfinans.se

+46 (0)660-211680

Moms Finans Sweden AB 

ÖRNSKÖLDSVIK

© 1996-2021 Moms Finans Sweden AB. Alla rättigheter reserverade – info@momsfinans.se