Momsregistrering Polen Moms Finans VAT Registration

 

E-handel till POLEN

 

ehandel_moms_momsregistrering.png

 

Du behöver ingen fysisk närvaro i Polen för att sälja till Polen, du behöver inte etablera bolag i Polen, däremot så behöver du ansöka om ett polskt (PL) VAT nummer och lägga på polsk moms på din B2C försäljning när du nått tröskelvärdet i Polen. Det kallas för utländsk etablerad momshandel, non-resident VAT Trading. 

Momsregistrering i Polen och polska momsdeklarationer handläggs av det lokala skattekontoret i Polen. Ett utländskt bolag behandlas och förväntas agera likställt ett inhemskt polskt företag. Det är därför av vikt att den som handhar administrationen kring momsregistrering i Polen samt polska momsdeklarationer är väl insatt i lokala regler, förordningar och direktiv.

Polsk momsregistrering

Momsregistrering i Polen tar normalt 6-8 veckor.

Polsk momsredovisning

Redovisningsperiod, månad eller kvartalsvis beror på den årliga omsättningen. Förutom momsdeklarationer kan företag vara skyldiga att lämna ytterligare information som Intrastatdeklarationer och EC Sales List (ECSL) periodiska sammanställningar.

Fakta POLEN

Landsförkortning Polen: PL

Valuta i Polen: Polska Zloty, PLN

Moms i Polen: PTU,  Podatek od towarów i uslug

Momssatser i Polen:  5% 8% 23%

Är Polen medlem i EU: Ja

Format momsnummer Polen: PL 0000000000    (10 siffror)

e-handel moms kontakt 

Kontakta oss så hjälper vi dig!

info@momsfinans.se

+46 (0)660-211680

Moms Finans Sweden AB 

ÖRNSKÖLDSVIK

© 1996-2021 Moms Finans Sweden AB. Alla rättigheter reserverade – info@momsfinans.se