Momsregistrering Österrike Moms Finans

 

E-handel till ÖSTERRIKE

 

ehandel_moms_momsregistrering.png

 

Du behöver ingen fysisk närvaro i Österrike för att sälja till Österrike, du behöver inte etablera bolag i Österrike, däremot så behöver du ansöka om ett österrikiskt (AT) VAT nummer och lägga på österrikiskt moms på din B2C försäljning när du nått tröskelvärdet i Österrike. Det kallas för utländsk etablerad momshandel, non-resident VAT Trading. 

Momsregistrering i Österrike och österrikiska momsdeklarationer handläggs av det lokala skattekontoret i Österrike. Ett utländskt bolag behandlas och förväntas agera likställt ett inhemskt österrikiskt företag. Det är därför av vikt att den som handhar administrationen kring momsregistrering i Österrike samt österrikiska momsdeklarationer är väl insatt i lokala regler, förordningar och direktiv.

Österrikisk momsregistrering

Ansökan om momsregistrering i Österrike måste vara österrikisk myndighet tillhanda senast 30 dagar från första momspliktiga omsättningen. Detta gäller även när utländskt företag utför gemenskapsinterna förvärv, eftersom dessa kan utlösa behovet av momsregistrering.

Momsregistrering i Österrike tar normalt cirka 3 veckor.

Österrikisk momsredovisning
Momsdeklarationer lämnas antingen månadsvis eller kvartalsvis. Förutom momsdeklarationer kan företag vara skyldiga att lämna ytterligare information som Intrastatdeklarationer och EC Sales List (ECSL) periodiska sammanställningar. Deklarationer lämnas in elektroniskt på tyska.

Fakta Österrike

Landsförkortning Österrike: AT

Valuta i Österrike: Euro, EUR

Moms i Österrike:  MwSt – Mehrwertsteuer

Ust Umsatzsteuer – Identifikationsnummer

Momssatser i Österrike: 10%  13%  20%

Är Österrike medlem i EU: Ja

Format momsnummer i Österrike:  AT U99999999

(9 tecken första tecknet efter landskoden är alltid U)

e-handel moms kontakt 

Kontakta oss så hjälper vi dig!

info@momsfinans.se

+46 (0)660-211680

Moms Finans Sweden AB 

ÖRNSKÖLDSVIK

© 1996-2021 Moms Finans Sweden AB. Alla rättigheter reserverade – info@momsfinans.se