Momsregistrering Malta Moms Finans VAT Registration

 

E-handel till MALTA

 

ehandel_moms_momsregistrering.png

 

Du behöver ingen fysisk närvaro på Malta för att sälja till Malta, du behöver inte etablera bolag på Malta, däremot så behöver du ansöka om ett maltesiskt  (MT) VAT nummer och lägga på maltesisk moms på din B2C försäljning när du nått tröskelvärdet på Malta. Det kallas för utländsk etablerad momshandel, non-resident VAT Trading. 

Momsregistrering på Malta och maltesiska momsdeklarationer handläggs av det lokala skattekontoret på Malta. Ett utländskt bolag behandlas och förväntas agera likställt ett inhemskt maltesiskt företag. Det är därför av vikt att den som handhar administrationen kring momsregistrering i Malta samt maltesiska momsdeklarationer är väl insatt i lokala regler, förordningar och direktiv.

Maltesisk momsregistrering

Momsregistrering i Malta tar normalt 6-8 veckor.

Maltesisk momsredovisning

Redovisningsperiod, månad eller kvartalsvis beror på den årliga omsättningen. Förutom momsdeklarationer kan företag vara skyldiga att lämna ytterligare information som Intrastatdeklarationer och EC Sales List (ECSL) periodiska sammanställningar.

Fakta MALTA

Landsförkortning Malta: MT

Valuta på Malta: Euro, EUR

Moms på Malta: VAT Taxxa tal-Valur Mizjud

Momssatser på Malta: 5% 7% 18%

Är Malta medlem i EU: Ja

Format momsnummer på Malta: MT 99999999       8 siffror

e-handel moms kontakt 

Kontakta oss så hjälper vi dig!

info@momsfinans.se

+46 (0)660-211680

Moms Finans Sweden AB 

ÖRNSKÖLDSVIK

© 1996-2021 Moms Finans Sweden AB. Alla rättigheter reserverade – info@momsfinans.se