Momsregistrering Italien Moms Finans VAT Registration

 

E-handel till ITALIEN

 

ehandel_moms_momsregistrering.png

 

Du behöver ingen fysisk närvaro i Italien för att sälja till Italien, du behöver inte etablera bolag i Italien, däremot så behöver du ansöka om ett italienskt (IT) VAT nummer och lägga på italiensk moms på din B2C försäljning när du nått tröskelvärdet i Italien. Det kallas för utländsk etablerad momshandel, non-resident VAT Trading. 

Momsregistrering i Italien och italienska momsdeklarationer handläggs av det lokala skattekontoret i Italien. Ett utländskt bolag behandlas och förväntas agera likställt ett inhemskt italienskt företag. Det är därför av vikt att den som handhar administrationen kring momsregistrering i Italien samt italienska momsdeklarationer är väl insatt i lokala regler, förordningar och direktiv.

Italiensk momsregistrering

Momsregistrering i Italien tar normalt 4-6 veckor efter att en komplett ansökan lämnats in.

Italiensk momsredovisning

Redovisningsperioden är årsvis med månatlig bokföring. Ev. utg. moms skall löpande betalas under aktuell period. Förutom momsdeklarationer kan företag vara skyldiga att lämna ytterligare information som Intrastatdeklarationer och EC Sales List (ECSL) periodiska sammanställningar.

Fakta ITALIEN

Landsförkortning Italien: IT

Valuta i Italien: Euro, EUR.

Moms i Italien: IVA,   Imposta sul Valore Aggiunto

Momssatser i Italien:  4% 5% 10% 22%

Är Italien medlem i EU: Ja

Format momsnummer i Italien:

IT 99999999999                            11 siffror o)

o)           Italienska momsregistreringsnummer visas bara som godkända om företaget särskilt anmält till landets skattemyndighet att det handlar med andra EU-länder.

 

e-handel moms kontakt 

Kontakta oss så hjälper vi dig!

info@momsfinans.se

+46 (0)660-211680

Moms Finans Sweden AB 

ÖRNSKÖLDSVIK

© 1996-2021 Moms Finans Sweden AB. Alla rättigheter reserverade – info@momsfinans.se