Storbritannien lämnar EU 

Brexit_UK_VAT_Registration.jpg

Brexit clarifications

Från den 1 januari 2021 måste du som säljer varor till England i sändningar med värde upp till 135 GBP, momsregistrera dig i England. Du måste även ha ett GB-EORI. 

Vi hjälper dig med din momsregistrering i England, ansökan om GB-EORI samt den efterföljande engelska momsredovisningen via vårt egenutvecklade och av HMRC godkända MTD kompatibla redovisningssystem (Making Tax Digital).

Samla alla momsärenden hos oss som en komplett momspartner! 

E-handel till privatpersoner i annat land - Momsregistrering B2C i Länder

Momsregistrering skattepliktig omsättning i annat land

Momsåtervinning återbetalning av moms från annat land

Intrastat  redovisning av varuförflyttning inom EU

Med centraliserad momsadministration uppnår du effektivitet och kostnadsbesparing. Vi skapar mervärde för dig genom företagsanpassade administrativa lösningar med beaktning av internationell mervärdesskattelagstiftning.

 

© 1996-2021 Moms Finans Sweden AB. Alla rättigheter reserverade – info@momsfinans.se